Luftolieblandende smøreventiler - Smøreafdelere

Smøremidlet bevæger sig frem langs rørvæggen under påvirkning af trykluft og sprøjtes til smørepunktet med kontinuerlige fine oliedråber adskilt fra komprimeret luft. På grund af rollen som trykluft i olie- og luftledningen, så smøreolien langs rørledningens indre væg for at bevæge sig fremad, og gradvist danne et tyndt lag med kontinuerlig oliefilm. Olie- og luftstrømmene dannet ved blanding af olie- og luftblandingsblokkene distribueres gennem olie- og luftfordeleren og til sidst til smørepunktet med et ekstremt fint kontinuerligt oliedråbe.
Olie- og luftblandingsventiler og fordelerscanning opnår distribution på flere niveauer af olie og luftstrøm. På grund af trykluftens rolle i lejet, spillede en god forsegling, selvom smøredelene er blevet afkølet, og fordi smøredelene for at opretholde et vist positivt tryk, så udvendigt af snavs og vand ikke kan trænge ind. effekt.

TLR, VTLG Oliesluftsmøring Blandeventiler og luftoliefordelere
AVE olie luftsmøring blandeventil og luft olie divider
VOE Progressiv olie Luftsmøringsventil og luftoliedeler
SMX-YQ olie-luft distributør, olie luftsmøring distributør
QHQ-J olie luftsmøring blandeventil og luft olie mixer divider
DMM Dual Line Oil Air Lubrication Blandeventil og Air Oil Divider