Luftolieblandende smøreventiler - Smøreafdelere

Smøremidlet bevæger sig frem langs rørvæggen under påvirkning af trykluft og sprøjtes til smørepunktet med kontinuerlige fine oliedråber adskilt fra komprimeret luft. På grund af rollen som trykluft i olie- og luftledningen, så smøreolien langs rørledningens indre væg for at bevæge sig fremad, og gradvist danne et tyndt lag med kontinuerlig oliefilm. Olie- og luftstrømmene dannet ved blanding af olie- og luftblandingsblokkene distribueres gennem olie- og luftfordeleren og til sidst til smørepunktet med et ekstremt fint kontinuerligt oliedråbe.
Olie- og luftblandingsventiler og fordelerscanning opnår distribution på flere niveauer af olie og luftstrøm. På grund af trykluftens rolle i lejet, spillede en god forsegling, selvom smøredelene er blevet afkølet, og fordi smøredelene for at opretholde et vist positivt tryk, så udvendigt af snavs og vand ikke kan trænge ind. effekt.